Đặt một câu hỏi

Mộc Kiếm bằng gỗ táo sét đánh trừ tà, hành pháp.

Mô tả: Thân kiếm khắc cảnh chấn pháp, ngũ lôi phù, thiên sư kiếm
74687764_2406441822962036_5629288904721956864_n


Số ký tự đã nhập: