Danh Mục Sản Phẩm

Đăng Nhập

Khách Hàng Online

Đang có 775 khách và không thành viên đang online

Thích Ca Hành Táng File PDF

PDFInEmail
Các phép tang táng trong đạo Phật
Đánh giá: Chưa có đánh giá
Giá:
Giá bán: 100.000 vnđ
Giá chưa thuế: 100.000 vnđ
Nhà sản xuất: Linh Quang Bảo Điện
Chi tiết

Lễ nghi, văn tế thủ tục tang táng theo đạo Phật

THÍCH CA CHÍNH ĐỘ THỰC LỤC

Bài tựa

 

Từng nghe : Phật giáo sáng ngời, phổ biến ba nghìn thế giới; Mầm pháp gieo xa, mãi để tứ đại bộ châu. Từ xưa đến nay, cơ thật lí ngay, Phật ấy không không sắc sắc, dời Niết Bàn thành, ngôi nơi cõi trần bụi bặm. Xa bờ sinh tử, dọc đất ngang trời, đầy khắp xưa nay. Ví như Ngũ đế thánh nhân, cũng có ngự xe rồng nơi đất quý; Tam vương hiền triết, cưỡi phượng liễn ở cao lăng. Xét xem thọ hưởng ở các vua trước, tất cả đều là nhờ nơi Phật lực. Vả lại, Thích Ca cứu đời, gom góp tuy ít mà công đức nhiều. Lão tử độ vong, văn tuy nhiều mà lẫn tạp. Nay tôi tài hèn đức mỏng, noi theo khoa phạm của thánh hiền; Lời quê trí cạn, lạm vào giáo pháp của tổ sư. Nhân đó, mượn vay các quyển, khảo xét sắp xếp lại các sách; Thu thập tâm kinh lễ pháp, để làm rõ thứ tự; Xem lấy cái tôn chỉ nghi tiết, để phân đầu cuối. Tra rõ chọn tinh nơi yếu chỉ, nghiên cứu hết nông sâu ở tự điển. Kinh chia ba quyển, lấy đạo truyền khắp. Lại hỏi han các thiền tăng, để khảo đính; Trưng ý bạn hiền, cùng giúp lập thành. Lật lại khảo xét rõ ràng, thực là bí quyết, để thành một bộ, sai thợ khắc trên gỗ thị làm kinh báu. Bỏ tài sản nhà, nhờ thiện tín lượng tình giúp đỡ, chẳng tính chẳng tiếc, không nịnh không khoe. Lời văn quê tạp, chọn lấy một tập, hoặc thiếu hoặc sót, đính chính các điều thành đầu thành cuối. Chẳng được thuật đủ các nhà, cũng là để cho hậu thế. Khiến người người lĩnh hội được tinh thần, dễ hiểu tiện làm. Khiến kẻ kẻ nghe theo đều thuận, cùng biết cùng làm. Người nghe ngửa trông chớ trách, kẻ thấy may mắn đừng cười. Phàm có âm công ắt sẽ có dương báo. Trời cao đất dày, điều nghe điều thấy, ứng điềm tốt để điều mừng. Không cùng không tận, trên chúc cơ đồ bền vững, thọ thánh không bờ. Ngầm giúp phồn vinh, cùng nhật nguyệt sáng ngang nhật nguyệt. Âm phù bền chặt, ngang Càn Khôn tái tạo Càn Khôn. Bốn biển thanh bình, muôn dân vui vẻ. Từ đây hội chủ năm phúc cùng toàn; từ đây người bố thí ắt được tam đa. Lại mong hưng công hội chủ, gia tiên tiền tổ được siêu thăng, mà không sinh không diệt. Âm hồn trong cõi cùng giải thoát, mà được thỏa được vui. Pháp truyền vĩnh cửu để độ tử hồn. Giáo diễn sáng ngời để đội Phật đức. Kính cẩn viết tựa.

Ngày tốt tháng 7 mùa thu năm thứ 17 niên hiệu Minh Mệnh.

Tiểu dẫn khắc lại sách Thích Ca hành táng toản yếu.

Từng nghe : Phật đạo vốn không lời, vì các loài hữu tình. Trong loài hữu tình, tự có ba bậc. Người có căn thượng thượng, chẳng cần đợi nói vậy. Còn bậc Trung, Hạ chưa thể lưu tâm giáo pháp. Hành giải tương ứng, há có thể làm việc mà chẳng nghe lí, giữ lí mà lại hỏng việc ư ?. Lấy sự do lí mà tỏ, lí được sự mà rõ; Lí và sự thông suốt với nhau, từ đó mà đều được lợi lạc vậy.

Nay các Phật tử cùng thiện hội tại chùa Chúc Thánh xã Đào Xá, tổng Đồng Vi, huyện Đông Quan, phủ Thái Ninh, trộm nghĩ người xưa gây tạo, dựng nền mở móng, âm cung được thỏa ở; Nối xưa tiếp nay, nhà dương được yên nơi chốn. Đạo sáng thủa xưa, đức khắp muôn loài, ôi công đức ấy há chẳng vĩ đại hay sao ?. Tin theo bản cổ, điều mục rối ren, câu văn thiếu sót; Nếu chẳng chỉnh lí trùng tân, thì khó tránh đời sau lầm tưởng. Vì vậy chúng tôi đồng lòng đính chính, tỏ rõ yếu chỉ, tước bỏ những gì phức tạp, thêm bớt của các nhà để tiện ứng cơ sử dụng, há dám vẽ rắn thêm chân. Ngoài đốt thêm cành, nhiều việc nảy sinh, bày tỏ tầm nhìn hạn hẹp, đợi người hiền trí về sau nói rõ.

Ngày tốt tháng 5, niên hiệu Thành Thái thứ 9.

 

Reviews
0.0 out of 5 stars (0)

Nhận xét

Sản phẩm này chưa có đánh giá.

Linh Quang Bảo Điện

Payment Methods