Danh Mục Sản Phẩm

Đăng Nhập

Khách Hàng Online

Đang có 839 khách và không thành viên đang online

Khai Quang Điểm Nhãn

PDFInEmail
Khai Quang Điểm Nhãn khoa nghi...
Đánh giá: Chưa có đánh giá
Giá:
Giá bán: 170.000 vnđ
Giá chưa thuế: 170.000 vnđ
Nhà sản xuất: Linh Quang Bảo Điện
Chi tiết

PHẦN THỨ NHẤT

KHAI QUANG ĐIỂM NHÃN KHOA NGHI

 

“Nhật cát thời lương, thiên địa khai trương, lương cát thời nhật, mỗ mỗ thần danh, khai quang điểm nhãn, vạn sự cát xương”.

Thỉnh Kim quang:

Ngô phụng Lư sơn Phổ Am giáo chủ, bái thỉnh bản đàn ân chủ đô phụng thỉnh, tam thỉnh Na Tra tam thái tử, tái thỉnh hạ giá Hắc Hổ đại tướng quân, ngũ doanh quân binh đô phụng thỉnh. Thần binh hỏa cấp như luật lệnh.

Tổng khải chú:

Hương khí trầm trầm hư càn khôn, nhiên khởi thanh hương thấu thiên môn, kim ô bôn tẩu như vân tiễn, ngọc thố quang huy tự xa luân, Nam Thần Bắc Đẩu mãn thiên chiếu, ngũ sắc thái vân náo phân phân, Tử Vi cung trung khai thánh điện, đào nguyên ngọc nữ thỉnh thần tiên, thiên lý lộ đồ hương thân thỉnh, phi vân tẩu mã tốc giáng lâm. Thần binh hỏa cấp như luật lệnh.

Tịnh tâm thần chú:

Thái Thượng thai tinh, ứng biến vô đình, khu tà phọc mị, bảo mệnh hộ thân, trí tuệ minh tĩnh, tâm thần an ninh, tam hồn vĩnh cửu, phách vô táng khuynh. Cấp cấp như luật lệnh.

Tịnh khẩu thần chú:

Đan chu khẩu thần, thổ uế trừ phân, thiệt thần chính luân, thông mệnh dưỡng thần, la thiên xỉ thần, kiếp kiếp vệ chân, hầu thần hổ bôn, khí thần dẫn tân, tâm thần đan nguyên, kim ngã thông chân, tư thần luyện dịch, đạo khí trường tồn. Cấp cấp như luật lệnh.

Tịnh thân thần chú:

Linh bảo thiên tôn, an ủy thân hình, đệ tử hồn phách, ngũ tạng huyền minh, Thanh Long Bạch Hổ, đội trượng phân vân, Chu Tước Huyền Vũ, thị vệ ngã thân. Cấp cấp như luật lệnh.

An Thổ địa thần chú:

Nguyên thủy an trấn, phổ cáo vạn linh, nhạc độc chân quan, thổ kỳ địa linh, tả xã hữu tắc, bất đắc vọng kinh, hồi hướng chính đạo, nội ngoại trừng thanh, các an phương vị, bị thủ gia đình, thái thượng hữu mệnh, sưu bổ tà tinh, hộ pháp thần vương, bảo vệ tụng kinh, quy y đại đạo, nguyên hanh lợi trinh. Cấp cấp như luật lệnh.

Tịnh thiên địa thần chú:

Thiên địa tự nhiên, uế khí phân tán, động trung huyền hư, hoảng lãng thái nguyên, bát phương uy thần, sử ngã tự nhiên, linh bảo phù mệnh, phổ cáo cửu thiên, càn la thát na, động cương thái huyền, trảm yêu phọc tà, sát quỷ vạn thiên, trung sơn thần chú, nguyên thủy ngọc văn, ngô tụng nhất biến, khước quỷ diên niên, án hành ngũ nhạc, bát hải tri văn, ma vương tốc thủ, thị vệ ngã hiên, hung uế đãng tán, đạo khí trường tồn. Cấp cấp như luật lệnh.

 

Reviews
0.0 out of 5 stars (0)

Nhận xét

Sản phẩm này chưa có đánh giá.

Gửi nhận xétHãy là người đầu tiên viết nhận xét...

Đánh giá sản phẩm. Vui lòng chọn đánh giá từ 0 (thấp nhất) đến 5 sao (cao nhất).
Xin vui lòng viết bình luận (ngắn gọn)....(tối thiểu 100, tối đa 2000 ký tự)

Số ký tự:

Linh Quang Bảo Điện

Payment Methods