Danh Mục Sản Phẩm

Đăng Nhập

Khách Hàng Online

Đang có 66 khách và không thành viên đang online

Văn Thù Chiêm Bốc Pháp

PDFInEmail
Phương Pháp Tiên Ðoán (Xem Bói)
Đánh giá: Chưa có đánh giá
Chi tiết

Mục Lục
Tát Ca Pháp Vương Tự
Lời Tựa Của Dịch Giả
Phần I. Chuẩn Bị Tiên Ðoán (Chiêm Bốc)
Lời Nói Ðầu
Quán Tưởng Ðức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Phương Pháp Tiên Ðoán (Xem Bói)
Dùng Những Dụng Cụ tiên đoán Khác
Qui Tắc tiên đoán
Phương Pháp Suy Ðoán
Ý Nghĩa Của 6 chữ Chú
Nên Biết Về Duyên Khởi Và Tánh Không
Phần II. Phần Xin Quẻ
Hình Tượng 36 Quẻ
Lời Giải 36 Quẻ
Ah Ah (Quẻ 1-1)
Ah Ra (Quẻ 1-2)
Ah Pa (Quẻ 1-3)
Ah Tsa (Quẻ 1-4)
Ah Na (Quẻ 1-5)
Ah Dhi (Quẻ 1-6)
Ra Ah (Quẻ 2-1)
Ra Ra (Quẻ 2-2)
Ra Pa (Quẻ 2-3)
Ra Tsa (Quẻ 2-4)
Ra Na (Quẻ 2-5)
Ra Dhi (Quẻ 2-6)
Pa Ah (Quẻ 3-1)
Pa Ra (Quẻ 3-2)
Pa Pa (Quẻ 3-3)
Pa Tsa (Quẻ 3-4)
Pa Na (Quẻ 3-5)
Pa Dhi (Quẻ 3-6)
Tsa Ah (Quẻ 4-1)
Tsa Ra (Quẻ 4-2)
Tsa Pa (Quẻ 4-3)
Tsa Tsa (Quẻ 4-4)
Tsa Na (Quẻ 4-5)
Tsa Dhi (Quẻ 4-6)
Na Ah (Quẻ 5-1)
Na Ra (Quẻ 5-2)
Na Pa (Quẻ 5-3)

Na Tsa (Quẻ 5-4)
Na Na (Quẻ 5-5)
Na Dhi (Quẻ 5-6)
Dhi Ah (Quẻ 6-1)
Dhi Ra (Quẻ 6-2)
Dhi Pa (Quẻ 6-3)
Dhi Tsa (Quẻ 6-4)
Dhi Na (Quẻ 6-5)
Dhi Dhi (Quẻ 6-6)
Phụ Lục
Pháp Tu Nước Cam Lồ
Phép Trừ Chướng
Phép Tắm
Hầu Ký

Reviews
0.0 out of 5 stars (0)

Nhận xét

Sản phẩm này chưa có đánh giá.

Linh Quang Bảo Điện

Payment Methods